Re3 - נעים להכיר

תארו לכם עולם בלי זבל,  עולם בו פסולת=אנרגיה,  עולם שלא פוגע בסביבה... MYT הדור הבא של מתקני טיפול בפסולת.

Re3 היא נציגה בלעדית בישראל של טכנולוגיית ה- MYT. טכנולוגיה זו היא פתרון להטמנת פסולת (2% הטמנה בלבד מתוך 100% פסולת). מערך המתקן כולל שלב מיון, מחזור והשבת אנרגיה.

חברת Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg) ZAK)-  חברה גרמנית בבעלות תאגיד פסולת השייך לשני מחוזות בדרום גרמניה- Emmendingen ו- Ortenaukreis המונים כ- 570 אלף תושבים. בשנת 2006 נפתח המתקן במתכונתו הנוכחית- The ZAK process= MYT (Maximum Yield Technology) והיא רשומה תחת פטנט.

כאשר החלו לפתח בגרמניה מתקני MBT, חיפשו דרך לצמצם את נפחי הפסולת ולהטמין חומר לא מזהם, כמה שניתן. טכנולוגיית ה- MYT מבוססת על עקרונות טכנולוגיית MBT אולם בשונה ממנה, MYT  מפיק את מקסימום האנרגיה הגלומה בפסולת הביתית והופך אותה למשאב- במקום "להיפטר" ממנה הוא מפיק ממנה את מלוא פוטנציאל האנרגיה הטמון בה.

שלושה עקרונות מנחים את פעולת המתקן ועומדים ביסודו:

1. העקרון הכלכלי- פיתוח של ניהול פסולת בת קיימא חייב להתחשב גם בהיבט הכלכלי, שני המחוזות שבבעלותם המתקן מראים כי עלות הטיפול בטון פסולת אצלם היא מהנמוכות בגרמניה, בכל האספקטים, איסוף שינוע וטיפול. כמו כן, תוצרי המתקן יצרו שוק לחומרים אלו בגרמניה. כיוון שתוצרי המתקן באיכות מאד גבוהה, ניתן היה לפתח שוק שלא יכל להתקיים קודם לכן כיוון שהתוצרים מהמתקנים האחרים לא היו מספקים.

2. העקרון הסביבתי- מינימום זיהום ומטרד סביבתי ומינימום הטמנה. המתקן עומד בתקנים המחמירים של ממשלת גרמניה בכל הקשור לפליטות בתהליך הייצור. מטרדי ריח, זיהום קרקע ואוויר לא קיימים כיוון שכל המערכת מתפקדת כמערכת סגורה וכל הפליטות מטופלות בצורה מיטבית. בסוף התהליך נותרת 2% פסולת להטמנה.

3. העקרון החברתי- מתקן ה- MYT  הוקם על מטמנה ששוקמה, לפני כן סבלו תושבי האיזור ממפגעי זיהום וריח מהמטמנה. כיום, המתקן אינו מזהם ואינו מהווה מטרד, המטמנה ששוקמה משמשת פארק לרווחת התושבים וכן הם נהנים מאספקת חימום וחשמל לבתיהם מ"שאריות" המתקן.

 

צמצום פליטות  גזי חממה על-ידי שימוש ב- RDF וביו-גז כדלק חלופי ירוק בתחנות כוח ומפעלי מלט.

הטכנולוגייה וניהול הפסולת של ZAK מתחשב בכל האספקטים הסביבתיים ומביא את הטיפול בפסולת לרמה אופטימאלית, אם בכך שהמתקן מספק את כל האנרגיה של עצמו ולא צורך משאבים מבחוץ, אם בכך שהמערכת סגורה לחלוטין ומפוקחת כך שאין זיהום אוויר, אין זיהום קרקע ואין זיהום מים ובסופה כמעט ולא נשארת פסולת להטמנה.

Please reload

© 2023 by Re3 ltd.