קצת מה עושים

חברת Re3 גיבשה את שיטות העבודה הטובות ביותר והסביבתיות ביותר על מנת להבטיח פיתוח בר קיימא. השירותים אותם אנו מציעים לקידום ניהול פסולת בת קיימא מבוססים על ההיבטים הבאים:

  • יישום תהליכי הפרדה במקור והפחתה במקור;

  • ליווי וקידום תהליכי קומפוסטציה ברשויות;

  • חינוך הסברה והטמעה למיחזור ואורח חיים בר קיימא;

  • ייעוץ וליווי בהקמת מרכזי מיחזור;

  • הגשת בקשות לסיוע תקציבי מהמשרד להגנת הסביבה או משרדי ממשלה אחרים בנושא איכות הסביבה וניהול אשפה;

  • הכנת תוכניות אב ותוכניות מפורטות להפחתת פסולת ומיחזור במועצה;

  • קידום עפ"י מדיניות הממשלה לטיפוח של ניהול פסולת כלכלית וברת קיימא;

  • MYT- הפקת מקסימום אנרגיה מפסולת (RDF וביו-גז);

לבתי ספר וגני ילדים
Please reload

© 2023 by Re3 ltd.