חוק פסולת אלקטרונית

פסולת אלקטרונית מעוררת דאגה גוברת והולכת ברחבי העולם כולו. דאגה זו נובעת הן מכמויות הפסולת הגדלות בהתמדה, פי שלושה מקצב הגידול של הפסולת הביתית והן מההכרה בגודל הסיכון הסביבתי והבריאותי הטמון בטיפול הלקוי בפסולת זו.

מוצרים אלקטרוניים רבים הנמצאים בשימוש יומיומי בבתי המגורים ובמשרדים מכילים חומרים מסוכנים. במצב הקיים כיום בישראל, מתקיימת הפרדה של מוצרים אלקטרוניים בהיקף מצומצם ביותר. הפסולת האלקטרונית מכילה מרכיבים מסוכנים, כאשר היא אינה מופרדת למיכלי איסוף ייעודים אלא נאספת עם הפסולת הביתית, היא נדחסת, נשברת ומתפרקת, ולכך השלכות סביבתיות ובריאותיות קשות. מתכות כבדות, ביניהן כספית, קדמיום ועופרת עשויות להיפלט לסביבה ולהביא לזיהום קרקעות ומי תהום. פתרון הקצה השכיח בישראל- הטמנת פסולת באתרי הטמנה, אינו נותן מענה לבעיות הסביבתיות והבריאותיות החמורות הנובעות מהמצאות חומרים מסוכנים בזרם הפסולת הביתית. על פי מחקר שנערך בארה"ב משקל הפסולת האלקטרונית הוא רק אחוז אחד מכלל הפסולת הביתית, אולם היא מהווה 70% מתכולתה הרעילה.

לצורך זה חוקק חוק מחזור פסולת אלקטרונית.

החוק אושר בכנסת בשנת 2012 ונכנס לתוקפו בשנת 2014.

מטרתו למנוע ולצמצם היווצרות פסולת אלקטרונית, לעודד שימוש חוזר בפסולת האלקטרונית, מחזור מכשירים אלקטרונים ופסולת אלקטרונית וייצור מוצרים אלקטרוניים אשר פגיעתם בסביבה מזערית, והכל לשם הגנה על חיי אדם, בריאותם ואיכות חייהם של בני אדם ולשם הגנה על הסביבה, לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, למען הציבור ולמען הדורות הבאים ובהתחשב בצורכיהם.

יעדי המיחזור עלו באופן הדרגתי החל משנת 2014 עד לשנת 2020 לכדי 50% מסך המכשירים הנמכרים מדי שנה.

החוק מחייב משווקים של ציוד אלקטרוני לקבל בחזרה למיחזור מכשירים דומים לאלה שנקנו כלומר, תושבים יוכלו למסור פסולת למיחזור במרכזים, ברחוב ובחנויות החשמל והאלקטרוניקה.

החוק מחייב יצרנים לכתוב על גבי מוצר אלקטרוני את הכיתוב- "אל תשליך מוצר זה יחד עם שאר הפסולת הביתית בתום השימוש בו, אלא העבר אותו לנקודת איסוף מוסדרת לשם העברתו למחזור. מחזור המוצר תורם לשמירה על הסביבה". ובנוסף, כיתוב

"אסור להשליך מוצר זה לפח האשפה" והכיתוב-"מוצר זה ניתן להחזרה בנקודת איסוף".

ומה חובת הרשות המקומית?

  • להציב בתחומה נקודת איסוף אחת או יותר למכשירים אלקטרונים ולפסולת אלקטרונית נגישה לציבור ללא תשלום, בהתאם לכמות התושבים ביישוב.

  • להעביר את המכשירים האלקטרונים והפסולת האלקטרונית מנקודות האיסוף בתחומה למתקן טיפול.

  • רשות מקומית שמספר התושבים בה עולה על 100,000 תושבים תפעיל, ללא תשלום, שירות איסוף של מכשירים אלקטרונים ופסולת אלקטרונית שמשקלם עולה על 10 קילוגרם שיאספו מבתי התושבים, לצורך העברתם לטיפול.

  • רשות מקומית רשאית לאסוף מכשירים אלקטרונים ופסולת אלקטרונית שמשקלם אינו עולה על 10 קילוגרם.

Please reload

© 2023 by Re3 ltd.