© 2023 by Re3 ltd. 

חברה, כלכלה וסביבה - אנחנו ב- Re3 פועלים מול גופים ממשלתיים, עסקיים וציבוריים על מנת לשלב בין שגרת החיים לקיימות. המטרה שלנו היא להביא לשינוי אזרחי, חינוכי ועסקי בכל נושאי הסביבה לקידום אורח חיים מקיים יותר.

 

קיימות - היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן. 

ועדת ברונטלנד של האו"ם הגדירה - קיימות ופיתוח בר קיימה: "פיתוח בר קיימה הוא פיתוח העונה על צורכי ההווה בלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם הם".

Please reload